VAST SPACES
Maalauksia
3.11.2010- 21.11.2010 Kalleria
Kaarlenkatu 10, 00510 Helsinki

Heidi Lahtinen (s. 1984) ja Riika Saarinen (s. 1987)

Maalauksiemme samankaltaiset kuvakielet, jotka koostuvat pienistä vivahteista ja jännitteistä, ja niissä esiintyvät teemat luovat välillemme yhteyden, minkä haluamme tuoda esille. Teoksissamme käsittelemme usein avaruutta ja eri muistojen palasista muodostuvia näkymiä, jotka
viittaavat asioihin omassa maailmassamme, mutta niissä on tuntu toisesta todellisuudesta.

Maalausprosessimme alkaa väristä ja siihen liittyvästä tunneassosiaatiosta.
Eri pinnat ja liike ovat meille tärkeitä välineitä, joilla tunnustelemme hetkiä ajassa, äärimmäisiä nopeuksia ja pysähtyneisyyden tiloja. Maalaaminen on meille keino paljastaa ajatuksia sekä tunteita, jotka muuten pysyisivät kätkössä ja joita ei muutoin osaisi muotoilla olevaksi.